Chi nhánh và đại lý

Thứ bảy - 12/03/2022 16:11
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM VÉ TẠI QUẢNG NGÃI
 
TT TÊN ĐIỂM VÉ ĐỊA CHỈ SĐT
1 Chị Hồng Tư Nghĩa 0905.714.684
2 Cô Hoàng Cầu La Hà 0165.686.6352
3 Chú Phụ Cầu La Hà 3.910.536
4 Thu Hà Ngã 3 Chợ Tre 3.924.000
5 Chị Nguyệt Nghĩa Phương 0906.421.700
6 Anh Hiệp Ngã 3 Thanh Long 0918.300.158
7 Cô Mỹ Ngã 3 Bà Đạt 3.848.635
8 Cô Sương Ngã 3 Bà Đạt 3.941.100
9 Cô Vân Ngã 3 Bà Đạt 0169.733.3708
10 Chú Mười Đức Lợi 0166.713.5232
11 Trúc Xanh Đức Nhuận 0935.715.817
12 Lâm Sinh Quán Lát 3.939.296
13 Chị Thức Quán Lát 3.938.846
14 Điền Sơn Quán Lát, Hành Thịnh 0905.908.152
15 Cậu Cọt Thi Phổ 3.935.902
16 Quang Kiều Thi Phổ 3.932.644
17 Anh Chương Thi Phổ 3.857.126
18 Sơn Mỹ Thi Phổ 3.933.004
19 Anh Tuấn Cống Ông Liếu 0946.060.229
20 Hoàng Anh Mỏ Cày 3.939.597
21 Anh Hà Quán Hồng 3.933.225
22 Anh Linh Cầu Đập 3.857.310
23 Anh Quân Mộ Đức 0905.165.512
24 Anh Hảo Mộ Đức 0935.295.279
25 Anh Vũ Mộ Đức 6.512.229
26 Thanh Hiền Mộ Đức 0905.010.577
27 Hồng Được Mộ Đức 3.936.556
28 Phong Hiền Thạch Trụ 3.943.333
29 Không Gian Thạch Trụ 0122.669.7509
30 Anh Rê Thạch Trụ 0918.297.288
31 Ken Nguyễn (Dũng) Nam Lân, Ba Động, Ba Tơ 0165.529.2797
32 Tao Ngộ Phổ Thuận 0977.349.493
33 Chị Nhị Trà Câu 3.972.659
34 Tiểu Nguyên Trà Câu 3.972.037
35 Mộc Lan Đức Phổ 3.974.092
36 Chị Yến Đức Phổ 3.858.310
37 Anh Danh Đức Phổ 0918.298.274
38 Kim Chi Đức Phổ 3.859.436
39 Chú Lân Đức Phổ 3.859.738
40 Anh Tôn Đường tránh Đức Phổ 3.859.449
41 Thơm Châu Đường tránh Đức Phổ 0974.919.570
42 Anh Minh Mỹ Trang 3.858.468
43 Ông Nghị Phổ Cường 3.970.124
44 Dương Gái Đặng Thuỳ Trâm 3.970.222
45 Chị Thuỷ Chợ Cung 3.970.172
46 Phụng Liễu Phổ Khánh 0918.212.649
47 Dì Xanh Phổ Khánh 0169.494.3292
48 Chị Ngọc Sa Huỳnh 3.860.244
49 Ba Lê Sa Huỳnh 0168.318.9269
50 Bé Ái Tam Quan 0166.844.3996
51 Anh Cảnh Ngã 4 Lý Bình 0169.641.7845
52 Anh Sơn Ngã 3 Trà Bồng 3.851.169
53 Cô Tuyết Bình Mỹ, Bình Sơn 0165.817.9134
54 Tháí Nguyên Châu Ổ 3.851.975
55 Chị Thắm Châu Ổ 3.851.645
56 Hiệp Thuỷ Châu Ổ 3.851.171
57 Thuỷ Nguyệt Bình Hiệp 3.505.609
58 Cô Luân Bình Chánh 6.277.152
59 Anh Tâm Bình Dương 2.223.390
60 Bé Phi Vạn Tường 985,171,519
61 Cao Đẳng Bình Châu 0914.975.099
62 Má Huyền Tịnh Châu 3.670.260
63 Quý Loan Nghĩa Hoà 2.484.855
64 Chú Biền Nghĩa Hoà 0989.746.065
65 Vy Thuỷ Nghĩa Dõng 0905.232.299
66 Chú Định Nghĩa Phú 3.846.710
67 Anh Toàn Phú Thọ 0914.159.488
68 Anh Oanh Nghĩa Hành 3.960.139
69 Hoà Hành Thịnh 0120.808.7708
70 Xiêm Thi Lý Sơn 0972.370.649
71 Cô Mai Lý Sơn 3.867.421
72 Cô Hà Lý Sơn 0166.477.1961
73 Cô Ngọt Tịnh Hoà 0914.975.390
74 Văn Tịnh Hoà 0987.684.805
75 Phương Thu Cầu Trà Bồng, Dung Quất 3.610.216
76 Điều Thư Bình Thuận, Bình Sơn 0905.774.584
77 Nhân Tịnh Sơn, Sơn Tịnh 0913.009.552
78 Long Xã Bình Trị- Bình Sơn 0987.860.263
79 Bình Phú 0122.443.0940
80 Vân Nghĩa Hà 0121.947.7959
81 Anh Nông Tịnh Khê 0167.533.8388
82 Chị Thu Tịnh Khê 0932.678.944
83 Anh Hoàng Tịnh Khê 0167.739.8084
84 Chị Nhung Nghĩa Phú 0128.274.4716
85 Thanh Bình Cầu Phú Thọ 0905.393.135
86 Quỳnh Bình Nam,Tịnh Bình 6.504.585
87 Anh Châu Tịnh Hà, Sơn Tịnh 0903.419.174
88 Bảo Lộc Tịnh Giang, Sơn Tịnh 6.273.023
89 Thái Thuỳ Tịnh Sơn, Sơn Tịnh 3.842.967
90 Mệnh Tịnh Bắc, Sơn Tịnh 0918.987.468
91 Chị Huyền Tịnh Bắc, Sơn Tịnh 0166.561.2778
92 Chú Doãn Tịnh Minh, Sơn Tịnh 0127.584.6941
93 Đào Dưỡng Hành Đức 0908.231.164
94 Thưởng kt Cty Hành Minh 6.270.979
95 Tám Chương Hà Lam 0915.874.074
96 Tuyết Đức Ngã 3 Thanh Long 0163.580.7226
97 Thu Liên ( a Bình ) Minh Long 0945.911.657
98 Cao Minh Sơn Hạ 0164.312.2353
99 Cô Tâm Ngã 3 Hạ Thành, Sơn Hà 0169.348.8558
100 Cô Tuyết Sơn Thành, Sơn Hà 0167.776.8881
101 Chú Thông Trà Xuân, Trà Bồng 0983.184.383
102 Chị Thư Trà Phú, Trà Bồng 0162.788.2939
103 Bảo Thy Trà Bình, Trà Bồng 0169.612.8593
104 Quang Trung Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa 0935.352.838
105 Anh Tuấn Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa 0165.779.7022
106 Chị Hoanh Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa 0166.987.7245
107 Bạo Á Châu Quốc Lộ 24A, tp Q-Ngãi 0984.452.541
108 Chị Lan TT Chợ Chùa. Nghĩa Hành 0903.113.038
109 Quỳnh Hương (A. Hải) Tịnh An, TP Quảng Ngãi 0978.429.359
110 Chú Minh Tịnh Bình, Sơn Tịnh 0983.844.597
111 Anh Tuấn (Ba Tơ) TT Ba Tơ, huyện Ba Tơ 0987.155.984
112 Tiến BV Hành Tín Đông, Nghia Hành 0165.523.9279
113 Anh Cường Đức Phong, Mộ Đức 0168.851.9293
114 Chị Bé Nghĩa An, TP Quảng Ngãi 0169.371.3394
115 Chị Việt Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi 0963.686.017
116 Cô Hội Ấn Đông, TP Quảng Ngãi 01635,425,194
117 Anh Thảo Ngã 4 Hàng Da, Sơn Tịnh 0914,767,676
118 Cô Huyên Ngã 4 Bình Long, Bình Sơn 01266,603,536
119 Thanh Nga Ngã 3 Dốc Sỏi, Bình Sơn 0934,720,033
120 Anh Nhựt (Tx) Phổ Thuận, Đức Phổ 01644,208,908
121 Bé Tâm Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa 0963.843.925
122 Đông Tịnh An, TP Quảng Ngãi 0963.588.039
123 Chị Mai Bình Thanh, Bình Sơn 0163.610.6578
 
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM VÉ TẠI QUẢNG NAM
 
TT TÊN ĐIỂM VÉ ĐỊA CHỈ SĐT
1 Anh Toàn Núi Thành, Quảng Nam 0935.022.956
2 Song Hạnh Núi Thành, Quảng Nam 0905.702.988
3 Anh Hoàng Tam Kỳ, Quảng Nam 0905.432.287
4 Anh Đức Tam Kỳ, Quảng Nam 0908.631.844
5 Chị Nguyên Hà Lam, Quảng Nam 0917.607.917
6 Thanh Hương Tam Kỳ, Quảng Nam 0905.152.975
7 Anh Sanh Chu Lai, Quảng Nam 0905.045.447
8 Chị Vân Hương An, Quảng Nam 0905.454.968
 
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM VÉ TẠI DẮK LẮK
 
TT TÊN ĐIỂM VÉ ĐỊA CHỈ SĐT
1 Băc Trung Nam Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk (0500).3824454
2 Tân Hòa Quốc Lộ 14, Tỉnh Đắk Lắk (0500).3910558
3 Buôn Hồ Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk (0500).3891336
 
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM VÉ TẠI ĐẮK NÔNG
 
TT TÊN ĐIỂM VÉ ĐỊA CHỈ SĐT
1 Anh Quốc Ngã 3 Cây Chanh, Kiến Đức, Đắk Nông 0974,898,144
2 Cô Chín Ngã 4 Quảng Tín, Kiến Đức, Đắk Nông 01628,260,039
3 Anh Tấn Ngã 4 Quảng Tín, Kiến Đức, Đắk Nông 0986,452,415
4 Anh Thành Ngã 3- 208 Thôn 10 Quảng Tín, 01674,774,729
5 Anh Thức Ngã 3 Thị Trấn Kiến Đức, 0914,194,890
6 Quán Cơm 2 Tuấn Ngã 3 Đồi Thông, Đắk R' Lấp 0977,082,693
7 Cà Phê Võng Bảo Ngã 3 Nhân Cơ, Đắk R' Lấp, 0978,694,947
8 7 Đầu Bạc Ngã 3 Nhà máy mì, Thôn 8 Nhân Cơ 01644,207,040
9 Anh Tâm Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông 0948,804,848
10 Chị Oanh Ngã 3 Hồ Vịt, TX Gia Nghĩa, Đắk Nông 0912,044,057
11 Chị Thủy Vòng xoay Hồ Đại La, Gia Nghĩa, 0909.292.388
12 Anh Vinh Quảng Khê, Đắk Nông 01632,792,340
13 Anh Toản Ngã 3 Trường Xuân, Đắk Song, 0977,067,994
14 Phương Anh Xã Trường Xuân, Đắk Song 0978,642,448
15 Cà Phê Thiên Phúc Ngã 4 Cầu 20, Nam Djang, Đắk Song 0935,434,686
16 Cà Phê Biển Xanh Ngã 3 Biển Xanh, Thị trấn Đức An, 0919,140,434
17 Cây Xăng Kiến Tạo Ngã 4 huyện đội Đắk Song, 01245,036,668
18 Cà Phê Mỹ Huệ Ngã 3 Rừng lạnh, Nam Bình, 01636,934,363
19 Cà Phê Anh Thư Ngã 3 Đức Mạnh, Đắk Min 0989,396,612
20 Quán Cơm Bảo Ngọc Chợ Mới 312, Đắk R' La, Đắk Min 0974,049,957
21 Quán Cơm Phước Ngã 3 Cư Jút, Thị Trấn EarLing 01668,019,624
 
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM VÉ TẠI BÌNH PHƯỚC
 
TT TÊN ĐIỂM VÉ ĐỊA CHỈ SĐT
1 Cô Hằng Thọ Sơn A, Bù Đăng, Bình Phước 0919.922.121
2 Anh Thìn Bù Đăng, Bình Phước 0983,638,278
3 Anh Thành Ngã 3 Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước 0934.811.102
4 Chị Liên Ngã 3 Sao Bọng, Bù Đăng, Bình Phước 06513.997.596
5 Chú Hà TT Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước. 01230.102.030
6 Cô Hòa Cầu 25, Bù Na, Bù Đăng, Bình Phước. 01665.485.144
7 Chị Loan Chợ Bù Na, Bù Đăng, Bình Phước 0966.966.950
8 Anh Điểm Cầu 21, Bù Đăng, Bình Phước 0985.556.400
9 Cà Phê Thanh Loan Đường Phú Riềng Đỏ, TX Đồng Xoài 06513.879.469
10 Mì Quảng Hương Quê Đường Hùng Vương, TX Đồng Xoài 0988.120.980
 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Hướng dẫn mua vé Qui định chung Các lỗi phát sinh

Quảng Ngãi - BX Chín Nghĩa

 • 01 Đinh Thiên Hoàng - Tp Quảng Ngãi
 • Liên Hệ:  1900 636 636

Cần Thơ - Bến xe Cần Thơ

 • P.vé 04 - Phú Riềng Đỏ - Tân Xuân - Đ.Xoài
 • Liên Hệ: 1900 636 636 

Hồ Chí Minh - BX Miền Đông

 • 292 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh
 • Liên Hệ: 02873.076.076 - 02835.115.115

BX An Sương - T.Bình - Tân Phú

 • 51A Tân Thành ,P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú
 • Liên Hệ: 0947 421 222 - 1900 636 636

Bình Phước - BX Trường Hải

 • P.vé 04 - Phú Riềng Đỏ - Tân Xuân - Đ.Xoài
 • Liên Hệ: 0271.7.306.306 - 1900 636 636 

Hà Nội - BX Nước Ngầm

 • Văn phòng số 02 trong bến xe Nước Ngầm
 • Liên Hệ: 02473.076.076 - 0971.000.399

ĐắkLắk - BX Buôn Mê Thuột

 • Phòng vé 08 - 71 Nguyễn Tất Thành
 • Liên Hệ: 0262.7306306 - 0262.6545444

ĐẮK NÔNG

 • Quốc lộ 14.
 • Liên Hệ:1900 636 636

Hải Phòng - BX Thượng Lý

 • 52 đường Hà Nội, P.Sở Dầu, Hồng Bàng, HP
 • Liên Hệ: 0225.7.306.306 - 1900 636 636

Hà Nội - Văn Phòng 2

 • Ngõ 96/83 Ngọc Hồi -Hoàng Mai
 • Liên Hệ: 02473.076.076 - 0776677676
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây